Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Үр тарианы хураал

Ratio

Үр тарианы хураалт 42.3 хувьтай байна

Энэ онд 441.9 мянган тонн үр тариа хураахаар тооцоолсон юм.