Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

үүрэг даалгавар

Ratio

Дүүргүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэл 86 хувьтай байна

Ус зайлуулах шугамын засвар шинэчлэлтийн ажил 71 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа