Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

100 айлыг нүүлгэх ажил

Ratio

100 айлаас худалдаачдыг бус барилгын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг нүүлгэнэ

100 айлын барилгын захуудыг 2018-2020 он хүртэлх хугацаанд гурван үе