Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

2018 оны ургац хураалт

Ratio

Сэлэнгэ аймгийн Шандын давааны замыг 171.1 сая төгрөгөөр засна

Тариаланчид уг замаар ургац тээвэрлэлт хийхэд ихээхэн хүндрэл учирдаг байна.

Ratio

Сэлэнгэ сортын төмс гаргахаар ажиллаж байна

Eрөнхий сайдын тариалангийн бүс нутагт хийж буй томилолт Сэлэнгэ аймагт

Ratio

Энэ жил 8.1 мянган га-д ургац алдах төлөвтэй байна

Зарим нутгаар хэт халсан нь ургац алдахад нөлөөлжээ.