Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

AI технологи спортын төрөл

Ratio

Анх удаа AI технологи ашиглан спортын төрөл бүтээжээ

Үүнд 400 спортын мэдээллийг ашигласан байна.