Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

arts

Ratio

Хонин арцыг хууль бусаар их хэмжээгээр түүжээ 

Хонин арц нь ховор ургамлын ангилалд багтдаг байна.