Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ger bul

Ratio

Гэр бүлийн бичигдээгүй хуулиас

Гэр бүл гэдэг ямар нэгэн ажил хэрэг, үйл зорилгын төлөө

Ratio

Өрхийн сарын дундаж орлого нэг сая төгрөг байна

Гэр бүлийн тогтвортой байдалд нөлөөлдөг нэг чухал үзүүлэлт нь санхүүгийн