Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

gvnii hudag

Ratio

Бохирын худагт 31-34 насны хоёр ажилтан нас барлаа

Тус худаг нь орон сууц, нийтийн аж ахуйн газрын эзэмшлийнх