Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

jaika

Ratio

ХАА-н мастер төлөвлөгөөг 2020 оноос боловсруулна 

Мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад ЖАЙКА олон улсын байгууллагатай хамтарна. 

Ratio

1000 инженер төслийн хугацааг нэг жилээр сунгалаа

Ингэснээр нэмэлт санхүүжилт хийхгүйгээр дахин 120 оюутан уг төсөлд хамрагдах