Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

MCAS систем

Ratio

Холбооны нисэхийн удирдах газар Боингийн аюулгүйн үзлэгийг бүрэн хийгээгүй

Тус газар 737 MAX 8 онгоцны алдаатай системийн шинэчлэлд итгэлтэй