Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

passive standard

Ratio

Эрчим хүчний хэмнэлттэй Пассив стандартыг Монголд нэвтрүүлэхээр боллоо 

Стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг Германы компанитай хамтран хэрэгжүүлнэ.