Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

tsahilgaan tasrah huwaari

Ratio

Төв аймгийн хоёр суманд цахилгаан хязгаарлана

Цахилгааны шугам сүлжээнд урсгал засвар хийгдэж байна.

Ratio

Цахилгаан хязгаарлах өнөөдрийн хуваарь

Урсгал засвартай холбоотойгоор Налайх, БЗД, ХУД, СХД, Багахангай, Төв аймгийн

Ratio

Гурван дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор БЗД, ХУД, БГД, Төв аймгийн зарим газраар

Ratio

Төв аймгийн нэг суманд цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор нийслэлийн зургаан дүүрэг, нэг аймагт цахилгаан хязгаарлана.

Ratio

Зургаан дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор 10:00-18:00 цагийн хооронд тог тасрах юм.

Ratio

Гурван дүүрэгт цахиллгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор 10:00-18:00 цагийн хооронд тог тасрах юм.

Ratio

Гурван дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор ХУД, БЗД, СХД, Төв аймгийн зарим газраар

Ratio

Зарим дүүрэгт тог тасарна

Урсгал засвартай холбоотойгоор зарим газраар цахилгаан хязгаарлах юм.

Ratio

Таван дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор зарим газраар цахилгаан хязгаарлана.

Ratio

Зарим дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор СБД, БЗД, БГД, СХД, Налайх, Төв аймгийн

Ratio

Таван дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Налайх, БЗД, СБД, СХД, БГД-н зарим газраар тог тасарна.