Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

uridchilsan balans

Ratio

397.2 мянган тонн үр тариа хураагаад байна

441.9 мянган тонн үр тариа хураана гэж тооцоолоод байсан юм.

Ratio

 361.7 мянган тонн үр тариа хураагаад байна.

Энэ нь нийт үр тарианы хураалтын 83.5 хувьтай тэнцэж байна.

Ratio

Улаанбуудайн цавуулаг 25-30 хувьтай байна

Улсын хэмжээнд үр тарианы хураалт 51.9 хувьтай байна.

Ratio

Үр тарианы хураалт 42.3 хувьтай байна

Энэ онд 441.9 мянган тонн үр тариа хураахаар тооцоолсон юм.

Ratio

Үр тарианы хураалт 25.1 хувьтай байна

441.9 мянган тонн үр тариа хураахаар тооцоолсон юм.