Орчуулсан: Б. Ану.

Хянасан: Nomindari Bayaraa.

Бид TED Talks-ийг Ted Монголоор хуудастай хамтран Монгол хэлээр хүргэж байна.