Жил бүрийн гуравдугаар сараас эхлэн хэрэглэгчдийн цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор урсгал засварын ажлыг эхлүүлдэг. Энэ хүрээнд дүүрэг хороогоор хэсэгчлэн цахилгаан хязгаарладаг ба өнөөдөр Төв аймагт цахилгаан хязгаарлана.

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх өнөөдрийн хуваарь:

19/V

Төв аймаг

10:00-13:00

Батсүмбэр сум Цагаан нуга орчмын гэр хороолол

14:00-18:00

Батсүмбэр сум Баянгол зуслан орчмын гэр хороолол