ХХААХҮЯ-ны сайд Ч.Улаан нарын албаныхан ургац хураалтын явцын талаар мэдээлэл хийлээ. Энэ сарын наймны байдлаар 192.4 мянган тонн үр тариа, үүнээс 187.1 мянган тонн улаанбуудай, 58.6 мянган тонн төмс, 68.4 мянган тонн хүнсний ногоо хураагаад байна. Энэ нь үр тарианы хураалт 42.3 хувь, хүнсний ногооны хураалт 75.9 хувь, төмсний хураалт 86.6 хувьтай тэнцэж байгаа юм.

Урьдчилсан балансаар 441.9 мянган тонн үр тариа, үүнээс 420.0 мянган тонн буудай, 176.8 мянган тонн төмс, 91.2 мянган тонн хүнсний ногоо, 38.0 мянган тонн тосны ургамал, 80.4 мянган тонн малын тэжээлийн ургамал хураах тооцоо гарчээ.

Энэ онд улсын хэмжээнд нийт 512.0 мянган га-д тариалалт хийсэн ба үүнээс 364.8 мянган га-д үр тариа тариалсан байна. Мөн 14.8 мянган га-д төмс, 8.0 мянган га-д хүнсний ногоо, 82.4 мянган га-д тосны, 42.0 мянган га-д тэжээлийн ургамал тариалсан юм.

Энэ зун бороо их байснаас үүдэн ургац алдах төлөвтэй байгаа ч улаанбуудайн хэрэгцээг дотоодоос 100 хувь хангахаар төлөвлөөд байна.

                                  УРГАЦ ХУРААЛТЫН МЭДЭЭ
Д/Д Таримлын төрөл Хураах талбай         (га) Хураасан талбай           (га) Хувь  

Нэгжийн ургац        (цн)

Нийт ургац

(тн)

1 Үр тариа 350307 148035 42.3 13.0 192439
2 Төмс 14856 12916 86.6 122.8 158628
3 Хүнсний ногоо 8042     6106 75.9 112.1 68446
4 Тэжээл 45567 19911 43.6 22.3 44472
5 Тосны ургамал 78213 10790 13.8     6.1 6643